آموزشی

خانه خاکی ما

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم) : خانه ی خاکی ما

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با خاک

-      جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات خاک (رنگ – جنس – نوع) و انتقال به هم کلاسی ها

اهداف آموزشی : در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز :

1- دانش آموزان با انواع خاک آشنا شوند .

2- دانش آموز به اهمیت خاک در زندگی پی ببرند و به عنوان یک ثروت ارزشمند از آن نگهداری کند .

3- دانش آموزان چند مورد از استفاده های خاک را بیان کنند .

4- دانش آموزان با مشاهده خاک تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را بیان کنند .

5- دانش آموز با استفاده از خاک گل درست کنند و با آن ظروف سفالی درست کنند .

6- دانش آموز نکات بهداشتی را در حین انجام فعالیت ها رعایت کند .

7- دانش آموز با انجام فعالیت ها یادگیری یاد بگیرد که آب از بعضی از خاک ها زودتر عبور می کند .

8- یافته ها و اطلاعات خود درباره خاک را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد .

9- با انجام فعالیت های یادگیری به قدرت و عظمت خداوند پی ببرد و به آن علاقه نشان دهد .

مفاهیم درس :

خاک یکی از نعمت های خداوند است – خاک ها متفاوتند – آب از کدام خاک زودتر عبور می کند – خاک استفاده ی زیادی برای ما دارد – با خاک کار عملی انجام دهند.

روش تدریس :

پرسش و پاسخ – گردش علمی – ایفای نقش (در نقش بنا یا سفالگر)

ابزار ، وسایل ، مواد رسانه :

تصاویر مختلفی از انواع خاک – انواع خاک – ظروف سفالی – فیلم آموزشی – کتاب درسی

 

فعالیت یادگیری :

1- در ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و به حیاط می بریم و سپس از آن ها می خواهیم به انواع خاک هایی که آورده اند با دقت نگاه کنند .

2- از دانش آموز می خواهیم تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را در گروه مورد بحث قرار دهند و نماینده هر گروه خلاصه ی بحث را در کلاس ارائه کند .

3- دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و با در اختیار گذاشتن بیلچه از آن ها می خواهیم خاک باغچه مدرسه را بکنند و هرچیزی را که مشاهده می کنند بیان کنند و مشاهدات خود را در دفترشان نقاشی کنند .

4- از دانش آموزان می خواهیم که چند لیوان که ته آن سوراخ باشد تهیه کنند و انواع خاک را در آن ها بریزند و به کلاس بیاورند ، به همه ی دانش آموزان به یک اندازه آب می دهیم و از آن ها می خواهیم روی خاک های درون لیوان بریزند و منتظر بمانند که از ته کدام لیوان آب می چکد ؟ و مشاهدات خود را در گروه مورد بحث قرار دهند و سپس برای کلاس ارائه کنند .

5- از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصاویر و وسایل سفالی که در کلاس آورده اند اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند .

6- از دانش آموز خواسته می شود به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را در کلاس ارائه کنند .

7- ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی فیلم آموزشی (خاک) را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند و به پرسش ها پاسخ دهند .

8- هر دانش آموز با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی ارتباط بین انسان و خاک در زندگی روزمره اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند (مشاغلی که از خاک در آن استفاده شده توضیح دهد )

9- انجام ارزشیابی (بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار و آزمون عملکردی در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه

-      به مدت یک هفته فرصت دارند تا تصاویری از اماکنی که در ساخت آن از خاک استفاده شده جمع آوری کنند و برای تشکیل نمایشگاه در مدرسه روی کاغذ بچسبانند و به کلاس بیاورند .

-      با گل رس  وسایل سفالی درست کنند و در کلاس نمایشگاه درست کنند .

 

نام درس : خانه خاکی ما

 

نشانگر هدف های آموزش

گروه یادگیری

 

1

 

 

 

 

دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب (مشاهده عینی خاک که به کلاس آورده بودند و یا از نمایش فیلم خاک) اطلاعات جمع آوری می کنند و انواع خاک ها را تشخیص می دهند (هدف مهارت مشاهده و دانش)

 

دانش آموز حاصل مشاهدات و نظرات خود را درباره تفاوت های خاک را برای هم کلاسی های خود بیان کند .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم)

 

دانش آموز انواع استفاده از خاک را بداند و موارد استفاده ی آن را برای هم کلاسی های خود بیان کند و بتواند موارد استفاده آن را در مشاغل مختلف برای دوستان خود نمایش دهد .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم و عمل)

 

دانش آموز برای حل مساله ی بیان شده در ایستگاه فکر ، فکر می کند و برای آن دلیل ارائه می دهد .

(هدف : مهارت تفکر ، مهارت های زندگی و اخلاق)

 

دانش آموز نسبت به تنوع خاک و موارد استفاده ی آن از خود کنجکاوی نشان می دهد .

(هدف : نگرش)

 

دانش آموز احساس خود را از عظمت و خلقت در انواع خاک بیان می کند در قالب پرسش از علم و یا بیان نظرات

(هدف : نگرش و شایستگی)

 

 

محمد

علی

رضا

××

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

×

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

-

 

 

 

×

 

 

 

+

 

 

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:40  توسط زهرا صریریان  |