آموزشی

آهن ربای من

به نام خدا

محور یادگیری(تم):آهنربای من

هدف کلی :

آشنایی فراگیران با آهنربا و تقویت روحیه تفکر و تعقل آن ها در جمع آوری اطلاعات درباره ی مشخصات آهنربا (مانند شکل ، خاصیت جذب و دفع  ، انواع و ... )و انتقال به همکلاسی ها برای رسیدن به شایستگی

اهداف آموزشی :

در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز:

1.با مشاهده انواع آهنربا آن ها را از نظر شکل و اندازه دسته بندی کند.

2.درباره اشکال مختلف آهنربا به همکلاسی های خود گزارش دهد.

3.دانسته های خود را درباره ی انواع و کاربرد آن در زندگی به دیگردانش آموزان ارائه نماید.

4.با انجام آزمایش به این مسئله که برخی از اشیاء جذب آهنربا می شوند و برخی دیگر جذب نمی شوند ، پی ببرد.

5.در مورد اشیایی که جذب آهنربا می شوند و یا نمی شوند به همکلاسی های خود گزارش دهد.

6.با انجام آزمایش قوی ترین آهنربا را مشخص کند.

7.با انجام آزمایش کشف کند آهنربا از پشت کدام وسیله (کاغذ ، مقوا،صفحه چوبی ، شیشه ، نایلون )گیره ی کاغذ را جذب می کند.

8.استفاده ی آهنربا را در زندگی ، صنعت ،کشاورزی و وسایل برقی بیان کند.

9.با انجام آزمایش نشان دهد که عقربه قطب نما آهنربا است.

10.                   با انجام فعالیت های یاددهی-یادگیری (مثلا کاربرد آهنربا)به عظمت و قدرت خدا پی ببرد.

11.                   در فرایند یادگیری این درس از وسایلی که به کلاس آورده شده است مواظبت کند.

12.                   به این نکته توجه داشته باشد که آهنربا برای بعضی از وسایل (مانند تلفن همراه ، تلویزیون ،کارت پول و ... ) اثر مخرب دارد.

مفاهیم درس :

 آهنربا اشکال مختلف دارد ، آهنربا ها همدیگر را جذب و یا دفع می کنند ، قدرت جذب آهنرباها متفاوت است ، آهنربا در زندگی به ما کمک می کند ، آهنربا به بعضی وسایل آسیب میزند.

روش تدریس :

 پرسش و پاسخ – ایفای نقش – آزمایش – بازی

ابزار ، وسایل ، مواد، رسانه و ... :

انواع مختلف آهنربا ، تصاویر مختلف ، اشیاء مختلف ، فیلم آموزشی ، کتاب

فعالیت یادگیری :

انجام امور مقدماتی برای شروع کلاس و آوردن انواع آهنربا برای ایجاد انگیزه و معرفی درس

ارائه درس :

ایجاد انگیزه : در دو جعبه یکی آهنربا کار شده است بصورتی که دیده نشود و در دیگری آهنربایی وجود ندارد.(می توان از جعبه مقوایی سوزن ته گرد استفاده کرد) سوزن ته گردها را میان دانش آموزان پخش می کنیم و کمی از سوزن ها را عمدا روی زمین می ریزیم. از دانش آموزان می خواهیم سوزن ته گرد ها را جمع آوری کنند و به آن ها تذکر می دهیم که سوزن ها در دستشان فرو نرود. با جعبه ای که آهنربا دارد سوزن ها را جمع آوری می کنیم. از دانش آموزان می خواهیم با جعببه ای که آهنربا ندارد سوزن ها را جمع کنند. دانش آموزان علت تفاوت دو جعبه را می پرسند در این هنگام آن ها را متوجه آهنربای داخل جعبه می کنیم.

1.از دانش آموزان خواسته می شود به تصویر عنوانی کتاب توجه کنند و هرکدام آنچه را که درباره آن درک کرده اند به دیگران بگویند.

2.از دانشآموزان خواسته می شود که هرکدام یک آهنربا بردارند وبرای آشنایی با آهنربا فعالیت های مشخص شده را انجام دهند.( مثل جمع کردن گیره کاغذ، براده آهن و...)

3.دانش آموز با انجام فعالیت مشخص می کند که کدام یک از اشیاء روی میز ( از جنس های مختلف ) جذب آهنربا می شود و در مورد آنها با همکلاسی های خود گفت و گو کند.

4.دانش آموز درمورد شکل های مختلف آهنربا با همکلاسی های خود گفت و گو کند.

5.با انجام مسابقه ماهیگیری قویترین آهنربا را مشخص کند.

6.ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی کوتاه فیلم آموزشی درمورد خاصیت جذب آهنربا ( ازپشت بعضی چیزها مثل کاغذ ) را ببینند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند  یا به پرسش ها پاسخ دهند. سپس از دانش آموز می خواهیم آزمایشی در مورد این خاصیت انجام دهند و یک نمایش علمی ارائه دهند.

7.از دانش آموزان خواسته می شود در گروه خود درمورد کاربرد آهنربا اطلاعات جمع آوری کنند و گزارش دهند.

8.از دانش آموز خواسته می شود که به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هرکدام با ذکر دلیل نظر خود را به کلاس ارائه کنند.

9.در محیطی آرام همراه با آرامش خواسته می شود تا هرداننش آموز خاطره خوش آیند و شادی بخش در مورد آهنربا برای همکلاسی های خود تعریف کند.

10.                    برای درک عمیق دانش آموزان و هدایت آن ها به عظمت خلقت، پرسش هایی مطرح می شود تا آن ها را پاسخ دهند.

11.                    انجام ارزشیابی( بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار وآزمون عملکرد در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج از کلاس و مدرسه :

·       برای جلسه آینده به کمک بزرگترها لیستی از وسایل منزل که درآن ها آهنربا به کار رفته همراه با تصاویر آن ها تهیه کرده به کلاس بیاورید.

·       علاوه بر آزمایشات داخل کتاب با استفاده از چند آهنربا مقداری براده آهن و یک ورق کاغذ و یک تخته چوبی آزمایشاتی را انجام داده و نتبجه را به کلاس گزارش کنید.

ارزشیابی فرایند یادگیری : ( ارزشیابی توصیفی مهارت های یادگیری )

 

ردیف

 

هدف ها و حدود انتظارات معلم در فرایند آموزش

اسامی دانش آموزان گروه

مینا

مریم

لاله

زهرا

....

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

آزمون عملکردی:

در جدول تصاویر مناسب بکش و یا بچسبان.

آهنربای قوی تر

آهنربای ضعیف تر

وسایلی که در آن آهنربا به کار رفته

وسایلی که جذب آهنربا می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

کاری بود از :

مریم مالکی

مرضیه حسین زاده

مریم ایرانپور

لاله صادقی

رضوان شریفیان

رقیه زکی پور

زهرا قاسمی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:52  توسط زهرا صریریان  | 

خانه خاکی ما

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم) : خانه ی خاکی ما

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با خاک

-      جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات خاک (رنگ – جنس – نوع) و انتقال به هم کلاسی ها

اهداف آموزشی : در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز :

1- دانش آموزان با انواع خاک آشنا شوند .

2- دانش آموز به اهمیت خاک در زندگی پی ببرند و به عنوان یک ثروت ارزشمند از آن نگهداری کند .

3- دانش آموزان چند مورد از استفاده های خاک را بیان کنند .

4- دانش آموزان با مشاهده خاک تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را بیان کنند .

5- دانش آموز با استفاده از خاک گل درست کنند و با آن ظروف سفالی درست کنند .

6- دانش آموز نکات بهداشتی را در حین انجام فعالیت ها رعایت کند .

7- دانش آموز با انجام فعالیت ها یادگیری یاد بگیرد که آب از بعضی از خاک ها زودتر عبور می کند .

8- یافته ها و اطلاعات خود درباره خاک را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد .

9- با انجام فعالیت های یادگیری به قدرت و عظمت خداوند پی ببرد و به آن علاقه نشان دهد .

مفاهیم درس :

خاک یکی از نعمت های خداوند است – خاک ها متفاوتند – آب از کدام خاک زودتر عبور می کند – خاک استفاده ی زیادی برای ما دارد – با خاک کار عملی انجام دهند.

روش تدریس :

پرسش و پاسخ – گردش علمی – ایفای نقش (در نقش بنا یا سفالگر)

ابزار ، وسایل ، مواد رسانه :

تصاویر مختلفی از انواع خاک – انواع خاک – ظروف سفالی – فیلم آموزشی – کتاب درسی

 

فعالیت یادگیری :

1- در ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و به حیاط می بریم و سپس از آن ها می خواهیم به انواع خاک هایی که آورده اند با دقت نگاه کنند .

2- از دانش آموز می خواهیم تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را در گروه مورد بحث قرار دهند و نماینده هر گروه خلاصه ی بحث را در کلاس ارائه کند .

3- دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و با در اختیار گذاشتن بیلچه از آن ها می خواهیم خاک باغچه مدرسه را بکنند و هرچیزی را که مشاهده می کنند بیان کنند و مشاهدات خود را در دفترشان نقاشی کنند .

4- از دانش آموزان می خواهیم که چند لیوان که ته آن سوراخ باشد تهیه کنند و انواع خاک را در آن ها بریزند و به کلاس بیاورند ، به همه ی دانش آموزان به یک اندازه آب می دهیم و از آن ها می خواهیم روی خاک های درون لیوان بریزند و منتظر بمانند که از ته کدام لیوان آب می چکد ؟ و مشاهدات خود را در گروه مورد بحث قرار دهند و سپس برای کلاس ارائه کنند .

5- از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصاویر و وسایل سفالی که در کلاس آورده اند اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند .

6- از دانش آموز خواسته می شود به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را در کلاس ارائه کنند .

7- ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی فیلم آموزشی (خاک) را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند و به پرسش ها پاسخ دهند .

8- هر دانش آموز با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی ارتباط بین انسان و خاک در زندگی روزمره اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند (مشاغلی که از خاک در آن استفاده شده توضیح دهد )

9- انجام ارزشیابی (بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار و آزمون عملکردی در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه

-      به مدت یک هفته فرصت دارند تا تصاویری از اماکنی که در ساخت آن از خاک استفاده شده جمع آوری کنند و برای تشکیل نمایشگاه در مدرسه روی کاغذ بچسبانند و به کلاس بیاورند .

-      با گل رس  وسایل سفالی درست کنند و در کلاس نمایشگاه درست کنند .

 

نام درس : خانه خاکی ما

 

نشانگر هدف های آموزش

گروه یادگیری

 

1

 

 

 

 

دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب (مشاهده عینی خاک که به کلاس آورده بودند و یا از نمایش فیلم خاک) اطلاعات جمع آوری می کنند و انواع خاک ها را تشخیص می دهند (هدف مهارت مشاهده و دانش)

 

دانش آموز حاصل مشاهدات و نظرات خود را درباره تفاوت های خاک را برای هم کلاسی های خود بیان کند .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم)

 

دانش آموز انواع استفاده از خاک را بداند و موارد استفاده ی آن را برای هم کلاسی های خود بیان کند و بتواند موارد استفاده آن را در مشاغل مختلف برای دوستان خود نمایش دهد .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم و عمل)

 

دانش آموز برای حل مساله ی بیان شده در ایستگاه فکر ، فکر می کند و برای آن دلیل ارائه می دهد .

(هدف : مهارت تفکر ، مهارت های زندگی و اخلاق)

 

دانش آموز نسبت به تنوع خاک و موارد استفاده ی آن از خود کنجکاوی نشان می دهد .

(هدف : نگرش)

 

دانش آموز احساس خود را از عظمت و خلقت در انواع خاک بیان می کند در قالب پرسش از علم و یا بیان نظرات

(هدف : نگرش و شایستگی)

 

 

محمد

علی

رضا

××

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

×

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

-

 

 

 

×

 

 

 

+

 

 

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:40  توسط زهرا صریریان  | 

دنیای جانوران

نگین قوامی.عاطفه السادات تقوی.سمیه نادری

محور یادگیری(تم):دنیای جانوران

هدف کلی:آشنایی فراگیران با جانوران به عنوان موجودی زنده وتقویت روحیه تفکروتعقل و....در جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات آنها(نوع تغذیه.شکار.شکل دندان.دیدن دویدن و.....)

اهداف اموزشی:در فرایند آموزش این درس هر دانش اموز:

1.دربارهی جانور انتخابی خود به همکلاسی های خود گزارش می دهد.

2.یافته های خود دربارهی غذا خوردن جانور.نحوه ی به دست اوردن غذا........را به دیگر

 دانش اموزان ارائه نماید.

3.با انجام فعالیت های یادگیری (مقایسه غذای جانوران.چگونگی شکار.....)دربارهی جانوران به قدرت وعظمت خلقت پی ببرد وبه ان علاقه نشان دهد.

مفاهیم درس:جانور تغذیه میکند.

روش تدریس:پرسش وپاسخ .....

ابزار ووسایل:تصاویر مختلفی از انواع جانوران.فیلم اموزشی.کتاب درسی.....

فعالیت های یادگیری:انجام امور مقدماتی برای شروع کلاس واوردن تصاویر یک پرنده یا جانور دیگر

ارائه درس:

از دانش اموزان می خواهیم به تصویر کتاب توجه کنند و هر کدام ان چه را که درباره ی ان درک کرده اند به دیگران بگویند

و یا به هر گروه تصویری که از جلسه قبل به انها داده شده بود می خواهیم نتیجه تحقیق خود را برای دوستانش بیان کنند.اطلاعات جمع شده انها باید درباره ی نوع غذای جانور.چگونگی شکارو.....باشد.

فعالیت های یادگیری در خارج از کلاس:

به مدت یک هفته فرصت دارید تا تصاویری از جانوران که غذای یکسانی دارند را بچسبانند ویا نقاشی کنند و به کلاس بیاورند.

ارزشیابی فرایند اموزشی:

ردیف

هدف ها و انتظارات معلم در فرایند اموزش

محمد

علی

رضا

1

دانش اموزان با مشاهده تصاویر نوع غذای جانور را مشخص کنند

 

 

 

2

حاصل مشاهدات خود را به همکلاسی های ارائه میکند

 

 

 

3

دانش اموزان نحوه ی به دست اوردن غذای جانور را مشخص کنند

 

 

 

4

با اعضای گروه همکاری میکند

 

 

 

 

ازمون عملکردی:بچه های عزیزم به تصاویر با دقت نگاه کن.

جانورانی را که گیاه خوار هستند سبز

وجانورانی که گوشتخوار هستند را قرمز کن.

قورباغه                                لاک پشت                                 جغد

              

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:18  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس علوم

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم5):دنیای گیاهان

هدف کلی :آشنایی فراگیران با گیاهان به عنوان موجودی زنده

2-تقویت روحیه تفکر ،تعقل و کنجکاوی در جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات گیاهان (رشد گیاهان ،فواید گیاهان ،بخش های گیاهان )

3- انتقال اطلاعات به همکلاسی  برای رسیدن به شایستگی

اهداف آموزشی :در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز :

1-   باتوجه و مشاهده ی گیاهان درپارک ،باغ و...اطلاعتی در مورد گیاهان جمع آوری کنند.

2-   با انتخاب یک گیاه و مشاهده ی آن ،تصویر گیاه رابکشد.

3-   درباره گیاهان انتخابی خود با همکلاسی خود صحبت کند.

4-   در مورد گیاهان مختلف تحقیق کند و یافته های تحقیق را در کلاس بیان کنند.

5-   ریشه های مختلف گیاهان را به کلاس آورده و مشاهده کنند.

6-   تفاوت بین ریشه ها را برای دوستان خود بیان کنند. 

7-   انواع ریشه ها رابه دو گروه خوراکی و غیره خوراکی طبقه بندی کنند.

8-   مراحل رشد یک گیاه را نقاشی کنند (با توجه به گیاهی که در گلدان کاشته اند ).

9-   یک گیاه کامل به کلاس آورده و قسمت های مختلف آن را نشان دهید.

10-فواید گیاهان را برای دوستان خود بیان کنند.

11- راه های حفاظت از گیاه را بشمارند.

12- رابطه بین زندگی گیاهان و جانوران را بیان کنند.

13- با انجام فعالیت های یادگیری در باره ی گیاهان به قدرت خداوند پی بردند.

مفاهیم درس:گیاهان گوناگونند. گیاهان قسمت های مختلفی دارند . گیاهان رشدمی کنند. گیاهان بخش های خوراکی دارند . گیاهان تغییر میکنند .گیاهان فایده های بسیاری برای ما و جانوران دارند. روش تدریس( راهبرد ها) گردش علمی – پرسش و پاسخ – پروژه (کاشت گیاه –ایفای نقشه)                             

1)

ابزار و وسایل ،مواد،رسانه،تصاویر مختلفی از انواع گیاهان ،آوردن گیاهان واقعی به کلاس ،فیلم اموزشی و کتاب درسی.

 

فعالیت های یادگیری

انجام امور مقدماتی رفتن به پارک یا باغ یا باغچه مدرسه و مشاهده ی گیاهان و تصاویر آنها و معرفی آن .

ارائه درس :

1-از دانش آموزان خواسته میشود که به گیاهان داخل پارک خود دقت کنند آنها را مشاهده کنند و آنچه را درباره آن درک کرده اند و به دیگران بگویند .

2- دانش آموزان خواسته میشود که یکی از گیاهان را انتخاب کنند و تصویر ان را نقاشی کنند

3-بعد از گروه شدن ،هر کدام در مورد گیاه انتخابی خود با دوستان صحبت کند وگیاه خود را معرفی کند

4- از دانش آموزان خواسته میشود که از گیاهانی که به کلاس آورده اند یکی را انتخاب کرده و قسمت های مختلف آن را نشان دهد .

5- دانه هایی را به کلاس آورده اند در گلدان بکارند و راجع به مراقبت از آن توضیح دهد

6-دانش آموزان مواد غذایی را که به کلاس آورده اند در دودسته گیاهی وغیر گیاهی تقسیم کنند

7-دانش آموزان در گروه چند فایده از گیاهان در زندگی روزمره را برای هم بگویند

8- پس از دیدن فیلم آموزشی به پرسش های معلم پاسخ بدهند

9- دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب ارتباط بین انسان ،گیاه ،جانوران را در زندگی روزمره پیدا کنند

10 –دانش آموزان خاطره خوشایند خود را در مورد گیاهان برای همکلاسی ها تعریف کنند

11-در مورد دنیای گیاهان و عجایب آنها احساس خود را در مورد قدرت خدا بیان کنند

12-انجام ارزشیابی بر اساس چک لیست و آزمون عملکردی

(2)

در پایان فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه :

1-به آنها فرصت می دهیم در مورد انواع گیاهان اطلاعاتی کسب کنند وبرای دوستان خود بازگو کنند

 

2-مراحل کاشت و رشد گیاه را مشاهده و نقاشی کنند و به کلاس بیاورند

 

3-نام گیاهان معروف محل زندگی خود  را از بزرگتر ها بپرسد و به اطلاع بقیه برساند

 

ارزشیابی فرایند یادگیری

(ارزشیابی توضیحی – مهارت یادگیری )

 

هدفها و حدود انتظارات معلم در فرایند آموزش

زهرا

فاطمه

مریم

1

دانش آموزان با مشاهده گیاهان یکی از آنها را نقاشی کند

 

 

 

2

در ممورد مشاهدات خود در کلاس صحبت کند

 

 

 

 

3

دانش آموز مراحل کاشت و رشد گیاه را در گروه توضیح دهد

 

 

 

4

دانش آموز نسبت به تنوع گیاهان و دلایل آن از خود کنجکاوی نشان دهد

 

 

 

5

دانش آموز احساس خود را در مورد خلقت گیاهان بیان کند

 

 

 

6

دانش آموز درمورد قسمت های مختلف گیاه در کلاس بحث کند

 

 

 

7

دانش آموز در مورد فواید گیاهان توضیحاتی ارائه دهد

 

 

 

(3)

آزمون عملکردی:

 

تصاویر راببرید و هر کدام را در جای مناسب خود بچسبانید تا یک گیاه کامل بدست آورید .

 

ریشه ها را قیچی کنید و در جای مناسب خود قرار دهید .

 

 

                 

                  خوراکی                                                 غیر خوراکی

 

(4)          

نمونه ای از فهرست ارزشیابی (چک لیست )علوم تجربی کلاس اول

عنوان درس :دنیای گیاهان                    موضوع  :گیاهان قسمت های مختلفی دارند

حدود انتظارات

 

اسامی دانش آموزان گروه

   1-دانش آموز گیاهان پارک را به دقت مشاهده کند و درباره قسمت های مختلف گیاه

اطلاعاتی جمع آوری می کند (مشاهده و دانش)

 

2-دانش آموز مشا هدات خود را روی کاغذ نقاشی می کند و برای همکلاسی هایش بیان می کند (هدف بر قراری ارتباط و دانش )

 

3-دانش آموز گیاه را به کلاس آورد ،و قسمت های مختلف آن را برای همکلاسی هایش توضیح می دهد (هدف برقراری ارتباط دانش و عمل )

 

 4-دانش آموز در مورد تفاوت ها و شباهت های برگ  های جمع آوری شده فکر می کند و برای آنها دلیل می آورد .(هدف تفکر تجربه و تحلیل )

 

5-دانش آموز نسبت به تنوع گیا هان و دلایل وجود آنها از خود کنجکاوی نشان می دهد (نگرش)

 

6-دانش آموز احساس خود را در مورد ریشه ، ساقه و برگ های گیا هان بیان می کند (نگرش و شایستگی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:1  توسط زهرا صریریان  | 

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم) : خانه ی خاکی ما

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با خاک

-      جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات خاک (رنگ – جنس – نوع) و انتقال به هم کلاسی ها

اهداف آموزشی : در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز :

1- دانش آموزان با انواع خاک آشنا شوند .

2- دانش آموز به اهمیت خاک در زندگی پی ببرند و به عنوان یک ثروت ارزشمند از آن نگهداری کند .

3- دانش آموزان چند مورد از استفاده های خاک را بیان کنند .

4- دانش آموزان با مشاهده خاک تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را بیان کنند .

5- دانش آموز با استفاده از خاک گل درست کنند و با آن ظروف سفالی درست کنند .

6- دانش آموز نکات بهداشتی را در حین انجام فعالیت ها رعایت کند .

7- دانش آموز با انجام فعالیت ها یادگیری یاد بگیرد که آب از بعضی از خاک ها زودتر عبور می کند .

8- یافته ها و اطلاعات خود درباره خاک را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد .

9- با انجام فعالیت های یادگیری به قدرت و عظمت خداوند پی ببرد و به آن علاقه نشان دهد .

مفاهیم درس :

خاک یکی از نعمت های خداوند است – خاک ها متفاوتند – آب از کدام خاک زودتر عبور می کند – خاک استفاده ی زیادی برای ما دارد – با خاک کار عملی انجام دهند.

روش تدریس :

پرسش و پاسخ – گردش علمی – ایفای نقش (در نقش بنا یا سفالگر)

ابزار ، وسایل ، مواد رسانه :

تصاویر مختلفی از انواع خاک – انواع خاک – ظروف سفالی – فیلم آموزشی – کتاب درسی

 

فعالیت یادگیری :

1- در ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و به حیاط می بریم و سپس از آن ها می خواهیم به انواع خاک هایی که آورده اند با دقت نگاه کنند .

2- از دانش آموز می خواهیم تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را در گروه مورد بحث قرار دهند و نماینده هر گروه خلاصه ی بحث را در کلاس ارائه کند .

3- دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و با در اختیار گذاشتن بیلچه از آن ها می خواهیم خاک باغچه مدرسه را بکنند و هرچیزی را که مشاهده می کنند بیان کنند و مشاهدات خود را در دفترشان نقاشی کنند .

4- از دانش آموزان می خواهیم که چند لیوان که ته آن سوراخ باشد تهیه کنند و انواع خاک را در آن ها بریزند و به کلاس بیاورند ، به همه ی دانش آموزان به یک اندازه آب می دهیم و از آن ها می خواهیم روی خاک های درون لیوان بریزند و منتظر بمانند که از ته کدام لیوان آب می چکد ؟ و مشاهدات خود را در گروه مورد بحث قرار دهند و سپس برای کلاس ارائه کنند .

5- از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصاویر و وسایل سفالی که در کلاس آورده اند اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند .

6- از دانش آموز خواسته می شود به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را در کلاس ارائه کنند .

7- ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی فیلم آموزشی (خاک) را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند و به پرسش ها پاسخ دهند .

8- هر دانش آموز با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی ارتباط بین انسان و خاک در زندگی روزمره اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند (مشاغلی که از خاک در آن استفاده شده توضیح دهد )

9- انجام ارزشیابی (بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار و آزمون عملکردی در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه

-      به مدت یک هفته فرصت دارند تا تصاویری از اماکنی که در ساخت آن از خاک استفاده شده جمع آوری کنند و برای تشکیل نمایشگاه در مدرسه روی کاغذ بچسبانند و به کلاس بیاورند .

-      با گل رس  وسایل سفالی درست کنند و در کلاس نمایشگاه درست کنند .

 

نام درس : خانه خاکی ما

 

نشانگر هدف های آموزش

گروه یادگیری

 

1

 

 

 

 

دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب (مشاهده عینی خاک که به کلاس آورده بودند و یا از نمایش فیلم خاک) اطلاعات جمع آوری می کنند و انواع خاک ها را تشخیص می دهند (هدف مهارت مشاهده و دانش)

 

دانش آموز حاصل مشاهدات و نظرات خود را درباره تفاوت های خاک را برای هم کلاسی های خود بیان کند .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم)

 

دانش آموز انواع استفاده از خاک را بداند و موارد استفاده ی آن را برای هم کلاسی های خود بیان کند و بتواند موارد استفاده آن را در مشاغل مختلف برای دوستان خود نمایش دهد .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم و عمل)

 

دانش آموز برای حل مساله ی بیان شده در ایستگاه فکر ، فکر می کند و برای آن دلیل ارائه می دهد .

(هدف : مهارت تفکر ، مهارت های زندگی و اخلاق)

 

دانش آموز نسبت به تنوع خاک و موارد استفاده ی آن از خود کنجکاوی نشان می دهد .

(هدف : نگرش)

 

دانش آموز احساس خود را از عظمت و خلقت در انواع خاک بیان می کند در قالب پرسش از علم و یا بیان نظرات

(هدف : نگرش و شایستگی)

 

 

محمد

علی

رضا

××

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

×

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

-

 

 

 

×

 

 

 

+

 

 

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:38  توسط زهرا صریریان  |