آموزشی

ا

 

به نام خالق زیبا یی ها

برای مشاهده ی مطالب به مو ضو عات وب مراجعه کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:59  توسط زهرا صریریان  | 

آهن ربای من

به نام خدا

محور یادگیری(تم):آهنربای من

هدف کلی :

آشنایی فراگیران با آهنربا و تقویت روحیه تفکر و تعقل آن ها در جمع آوری اطلاعات درباره ی مشخصات آهنربا (مانند شکل ، خاصیت جذب و دفع  ، انواع و ... )و انتقال به همکلاسی ها برای رسیدن به شایستگی

اهداف آموزشی :

در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز:

1.با مشاهده انواع آهنربا آن ها را از نظر شکل و اندازه دسته بندی کند.

2.درباره اشکال مختلف آهنربا به همکلاسی های خود گزارش دهد.

3.دانسته های خود را درباره ی انواع و کاربرد آن در زندگی به دیگردانش آموزان ارائه نماید.

4.با انجام آزمایش به این مسئله که برخی از اشیاء جذب آهنربا می شوند و برخی دیگر جذب نمی شوند ، پی ببرد.

5.در مورد اشیایی که جذب آهنربا می شوند و یا نمی شوند به همکلاسی های خود گزارش دهد.

6.با انجام آزمایش قوی ترین آهنربا را مشخص کند.

7.با انجام آزمایش کشف کند آهنربا از پشت کدام وسیله (کاغذ ، مقوا،صفحه چوبی ، شیشه ، نایلون )گیره ی کاغذ را جذب می کند.

8.استفاده ی آهنربا را در زندگی ، صنعت ،کشاورزی و وسایل برقی بیان کند.

9.با انجام آزمایش نشان دهد که عقربه قطب نما آهنربا است.

10.                   با انجام فعالیت های یاددهی-یادگیری (مثلا کاربرد آهنربا)به عظمت و قدرت خدا پی ببرد.

11.                   در فرایند یادگیری این درس از وسایلی که به کلاس آورده شده است مواظبت کند.

12.                   به این نکته توجه داشته باشد که آهنربا برای بعضی از وسایل (مانند تلفن همراه ، تلویزیون ،کارت پول و ... ) اثر مخرب دارد.

مفاهیم درس :

 آهنربا اشکال مختلف دارد ، آهنربا ها همدیگر را جذب و یا دفع می کنند ، قدرت جذب آهنرباها متفاوت است ، آهنربا در زندگی به ما کمک می کند ، آهنربا به بعضی وسایل آسیب میزند.

روش تدریس :

 پرسش و پاسخ – ایفای نقش – آزمایش – بازی

ابزار ، وسایل ، مواد، رسانه و ... :

انواع مختلف آهنربا ، تصاویر مختلف ، اشیاء مختلف ، فیلم آموزشی ، کتاب

فعالیت یادگیری :

انجام امور مقدماتی برای شروع کلاس و آوردن انواع آهنربا برای ایجاد انگیزه و معرفی درس

ارائه درس :

ایجاد انگیزه : در دو جعبه یکی آهنربا کار شده است بصورتی که دیده نشود و در دیگری آهنربایی وجود ندارد.(می توان از جعبه مقوایی سوزن ته گرد استفاده کرد) سوزن ته گردها را میان دانش آموزان پخش می کنیم و کمی از سوزن ها را عمدا روی زمین می ریزیم. از دانش آموزان می خواهیم سوزن ته گرد ها را جمع آوری کنند و به آن ها تذکر می دهیم که سوزن ها در دستشان فرو نرود. با جعبه ای که آهنربا دارد سوزن ها را جمع آوری می کنیم. از دانش آموزان می خواهیم با جعببه ای که آهنربا ندارد سوزن ها را جمع کنند. دانش آموزان علت تفاوت دو جعبه را می پرسند در این هنگام آن ها را متوجه آهنربای داخل جعبه می کنیم.

1.از دانش آموزان خواسته می شود به تصویر عنوانی کتاب توجه کنند و هرکدام آنچه را که درباره آن درک کرده اند به دیگران بگویند.

2.از دانشآموزان خواسته می شود که هرکدام یک آهنربا بردارند وبرای آشنایی با آهنربا فعالیت های مشخص شده را انجام دهند.( مثل جمع کردن گیره کاغذ، براده آهن و...)

3.دانش آموز با انجام فعالیت مشخص می کند که کدام یک از اشیاء روی میز ( از جنس های مختلف ) جذب آهنربا می شود و در مورد آنها با همکلاسی های خود گفت و گو کند.

4.دانش آموز درمورد شکل های مختلف آهنربا با همکلاسی های خود گفت و گو کند.

5.با انجام مسابقه ماهیگیری قویترین آهنربا را مشخص کند.

6.ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی کوتاه فیلم آموزشی درمورد خاصیت جذب آهنربا ( ازپشت بعضی چیزها مثل کاغذ ) را ببینند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند  یا به پرسش ها پاسخ دهند. سپس از دانش آموز می خواهیم آزمایشی در مورد این خاصیت انجام دهند و یک نمایش علمی ارائه دهند.

7.از دانش آموزان خواسته می شود در گروه خود درمورد کاربرد آهنربا اطلاعات جمع آوری کنند و گزارش دهند.

8.از دانش آموز خواسته می شود که به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هرکدام با ذکر دلیل نظر خود را به کلاس ارائه کنند.

9.در محیطی آرام همراه با آرامش خواسته می شود تا هرداننش آموز خاطره خوش آیند و شادی بخش در مورد آهنربا برای همکلاسی های خود تعریف کند.

10.                    برای درک عمیق دانش آموزان و هدایت آن ها به عظمت خلقت، پرسش هایی مطرح می شود تا آن ها را پاسخ دهند.

11.                    انجام ارزشیابی( بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار وآزمون عملکرد در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج از کلاس و مدرسه :

·       برای جلسه آینده به کمک بزرگترها لیستی از وسایل منزل که درآن ها آهنربا به کار رفته همراه با تصاویر آن ها تهیه کرده به کلاس بیاورید.

·       علاوه بر آزمایشات داخل کتاب با استفاده از چند آهنربا مقداری براده آهن و یک ورق کاغذ و یک تخته چوبی آزمایشاتی را انجام داده و نتبجه را به کلاس گزارش کنید.

ارزشیابی فرایند یادگیری : ( ارزشیابی توصیفی مهارت های یادگیری )

 

ردیف

 

هدف ها و حدود انتظارات معلم در فرایند آموزش

اسامی دانش آموزان گروه

مینا

مریم

لاله

زهرا

....

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

آزمون عملکردی:

در جدول تصاویر مناسب بکش و یا بچسبان.

آهنربای قوی تر

آهنربای ضعیف تر

وسایلی که در آن آهنربا به کار رفته

وسایلی که جذب آهنربا می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

کاری بود از :

مریم مالکی

مرضیه حسین زاده

مریم ایرانپور

لاله صادقی

رضوان شریفیان

رقیه زکی پور

زهرا قاسمی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:52  توسط زهرا صریریان  | 

تم19صف نانوایی

تم 19 صف نانوایی

 

 

خود

 

خلق

خلقت

خدا

تفکر و تعقل

بیان تعداد اشیاء بدون شمارش – تشخیص تفاوت صف یکدانه ای و چندتایی – داستان سازی براساس ترتیب تصاویر

آفرینش انسان در دوجنس زن و مرد

توجه به نظم در طبیعت – اندیشه در استفاده های مناسب ازآتش

پرورش قدرت تفکر برای شناخت خداوند

ایمان

منتظر ماندن و داشتن صبر

پرداخت هزینه در قبال زحمت دیگران

توجه به مصرف صحیح نعمت های خداوند اهمیت دادن به چرخه ی تولید نان

پی بردن به وجود خداوند درآفرینش نعمت هایی از قبیل آب – گندم – خاک و ...

علم

شناخت و کاربرد نماد (=) ، شناخت و عدد نویس مضارب عدد 10 و شمارش مستقیم و معکوس اعداد بین 90تا 10 – جمع اعداد 2 رقمی به صورت ذهنی شناخت ساعت

شناخت مشاغل  مختلف

 شناخت تقارن و آفریده های خداوندازقبیل گل ها – انسان ها – کاربرد زمان در امور زندگی

آشنایی و شمارش نعمت های خداوند و توجه به چرخه تولید نعمت های دیگر

عمل

توانایی استفاده از چینه – انگشت ، محور – شابلون و اشکال ملموس – توانایی جمع و تفری اعداد دورقمی – توانایی حل مساله کشیدن شکل توانایی شمارش اعداد مضارب 10 – توانایی شمارشاعداد مضرب 10 –  توانایی شمارش اعداد بر روی محور – توانایی تشخیص نیمه های بالا و پایین ، چپ و راست با توجه به تقارن عمودی واقفی

قرارگرفتن در صف مربوط به خود (اولین  ،دومین ، سومین ) – کاربرد ساعت نشان دادن و کاربرد شکل ها و الگوهای ریاضی در طراحی و ساخت وسایل.

اندازه گیری طول یک صف با کم یا اضافه شدن افراد

شکر نعمت های الهی با زبان و عمل

اخلاق

مسئولیت پذیری و کمک به دیگران

رعایت نوبت و احترام گذاشتن به دیگران

شمارش چرخه های تولید در طبیعت و جلوگیری از اسراف در مقوله ی نان .

شمارش چند صف خداوند از قبیل رزاق عادل – رحیم – صابر – و شمارش صفاتی که در خداوند نیست مثل ظالم.


نام درس : تم 19                                                                                                                                                                                      شماره صفحه:127

اهداف آموزشی : اشنایی با مضارب 10 – ساعت – صف چندتایی – محور اعداد – اعداد مثبت و منفی – مراحل پخت نان . ترتیب اعداد – شمارش اعداد برمبنای 5

اهداف منحنی : رعایت نوبت – اخترام به دیگران – برقراری ارتباط با دیگران و بیان خواسته خود .

ردیف

فعالیتهای یاددهی – یادگیری

 

روش تدریس

رسانه / ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

از دانش اموزان خواسته کخ به تم توجه کرده و داستان آن را بیان کنندوازآن می خواهیم که به ساعت ، نحوه ی استادن مراحل پخت نان ، شمارش تصاویر مختلف برمبنای 5 دقت کنند پرسش هایی در مورد شغل نانوایی مطرح کرده از بچه ها می خواهیم داستان را با اضافه کردن قسمت هایی متفاوت تر کامل تر نمایند و همواری مفاهیم مورد نظر را تاکید کرد .

حالا به هر کدام از گروهها (کلابی – تصویری – دست ورز) تکلیف داده ها کلابی بیان داستانی و مفاهیم ، تصویری مفاهیم مورد نظر را نقاشی کند و دست ورز نیز به صورت عملی نشان دهد . مثل شمارش را با وسیله نشان دهد.

داستان گویی پرسش و پاسخ و کارهرگروه

تصویر – کتاب – تابلو- کیسه های نخود- نی – چینه  محور – ساعت

کلاس

نانوایی

تکمیل داستان

کیفی : شمارش اعداد در محیط های متفاوت

کمی : پرسیدن مفاهیم تم در تمرین های مختلف

 

به نام خدا

نام درس: تم  19                                                                          شماره صفحه=128

اهداف آموزشی : خواندن مضارب 10 – جدول ارزش مکانی – شمارش اعداد بصورت مستقیم و معکوس 10 تا 10 تا

اهداف ضمنی:

 

ردیف

فعالیت های یاددهی – یادگیری

روش تدریس

رسانه / ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

از دانش آموزان می خواهیم با چینه ، فی دسته های ده تایی درست کنند و عدد به دست آمده را بخوانند بعد از تمرین و تکرار ده تایی ها در مرحله مجسم سپس به تم برگشته و مضارب 10 را در تصور پیدا کنند و سپس به صفحه 128 آمده و ازآن ها می خواهیم در هر قسمت عدد مربوط به چینه را در جدول بنویسند و از جدول خارج کنند وقسمت پایین را کامل کنند .

چینه

نی

تصویر تم

پرسش و پاسخ

مجسم

کارگروهی

کلاس

کمی : پرسیدن مضارب 10 تکمیل جدول

کیفی : درست کردن مضارب 10 با استفاده نی یا چینه

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

نام درس : تم  19                                                                       شماره صفحه=130         اهداف آموزشی: جمع 2رقم در 2رقم – انجام جمع ها با توجه به شکل – بیان داستان براساس ترتیب تصاویر 

اهداف ضمنی

 

ردیف

فعالیت های یاددهی یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

دانش اموزان گروه بندی کرده به هر گروه تعدادی نی یا چینه داده و ازآن می خواهیم مضارب 10 را درست کنند و انها را با گرئه هایی (2گروه ) جمع بزنند مثل 3 دسته ده تایی با 4 دسته ده تایی از گروه دیگر چند تا می شود سپس به تم برگشت بعد ازان جمع ها انجام بدهند داستان تصاویر را به ترتیب بیان کنند .

پرسش و پاسخ داستان گویی کارگروهی

چینه

نی

تم

کلاس

کمی : انجام تمرین های جمع

کیفی : درست کردن مضارب 10 و جمع ان ها

 

 

 

 

 

 

 

 


 

به نام خدا

نام درس: تم 19                                                                                       شماره صفحه:130

اهداف اموزشی : 1- روخوانی مساله و درک و فهم آن

2- کشیدن شکل برای مساله

3-نمایش جمع بر روی محور – چینه و انگشتان

اهداف ضمنی

 

ردیف

فعالیت های یاددهی یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1-

 

­­­

2-

 

3-

 

4-

دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و چینه دراختیار آنان قرار می‌دهیم و مساله ای طرح می کنیم تا آنان روی چینه نشان دهند

درمرحله بعد از هر گروه می خواهیم که با توجه به چیزهایی که در اختیار دارند هر کدام یک مساله بسازند

به تم برمی گردیم و مفاهیم خواسته شده را برروی تم بیان کنند

برگشت به صفحه 130 و انجام مساله  ها و نشان دادن بر روی محور

داستان گویی

پرسش و پاسخ همراه با کار گروهی

چیز

محوراعداد

تم

کلاس

کمی: انجام تمرین های مساله و محور با توجه به شکل

کیفی : درست کردن چینه  کاربا محور

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نام درس:

اهداف آموزشی :

1- یادآوری مفهوم < = >

2- انجام جمع با توجه به شکل و مقایسه جواب ها

3- یادآوری استفاده از چینه و چوب خط و انگشت.

اهداف ضمنی :

ردیف

فعالیت هایی یاددهی – یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

از دانش آموزان می خواهیم در گروه استفاده از چینه – انگشت و یا بسته های ده تایی اعداد خواسته شده را نشان دهند سپس باهم مقایسه کنند (یاداوری مفاهیم  < => برگشت به تم و پیدا کردن مفاهیم

برگشت به صفحه 131 و انجام تمرین ها

پرسش و پاسخ همراه با کار گروهی

چینه – انگشت تابلو – کیسه  نی

کلاس

کمی : انجام تمرین های مختلف با توجه مفهوم  > < و جمع اعداد

کیفی – درست کردن اعداد با چینه – انگشت و نی و مقایسه آنها

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

به نام خدا

نام درس: تم 19                                                                         شماره صفحه: 132

اهداف آموزشی : تقارن خطی – افقی و عمودی – توجه به رنگ بر اساس الگو – توالی و ترتیب اعداد – محور مختصات چپ و راست – بالا و پایین  استفاده از شابلون – تکمیل مربع سودکو

 

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

نمونه شکل صفحه 132 را روی تابلو کشیده واز دانش آموزشان می خواهم روی تخته شکل را کامل کنند و توجه به محور مختصات چپ و راست و بالا و پایین می توان شکل های متفاوت با توجه به محور مختصات کشیده و از گروهها و دانش آموزان بخواهیم شکل ها را کامل کنند .

برگشت به تم

انجام و حل مربع های سودوکو

به روش نیمه مجسم و روی تخته کلاس

کتاب – گچ و تخته

کلاس

کمی : تمرین های متفاوت با توجه به خود کتاب و رسم آن توسط دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نام درس :

اهداف آموزشی : رسم شکل و محور روی تابلو ، توجه به تفریق اعداد – چینه – محور اعداد  - روخوانی و درک و فهم مسئله

 

ردیف

فعالیت یاددهی – یادگیری

روش تدریس

رسانه /ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

تعدادی چینه – انگشتان – و اشیاء در اختیاز دانش آموزان قرار می دهیم . در ابتدا خودمان با استفاده از چینه یک مسئله مربوط به تفریق را انجام داده و برای دانش آمئوزان توضبح می دهیم سپس از گروهها می خواهیم که با توجه به چینه هایی که در اختیار دارند مسئله مبارزند و تفریق ان را در گروه انجام بدهند .

برگشت به تم و پیدا کردن مفاهیم درتم (کم شدن صف نانوایی یا نان (تفریق)

برگشت به صفحه 133 و حل مسئله و انجام محور اعداد با توجه به شکل

پرسش و پاسخ همراه با کار گروهی داستان گویی برای تفریق

چینه – انگشت و اشیاء ملموس

کلاس

کمی : انجام تمرین های تفریق و محور در کلاس

کیفی : درست کردن و نشان دادن تفریق با استفاده از چینه و اشیاء و ململوس در کلاس

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:48  توسط زهرا صریریان  | 

خانه خاکی ما

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم) : خانه ی خاکی ما

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با خاک

-      جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات خاک (رنگ – جنس – نوع) و انتقال به هم کلاسی ها

اهداف آموزشی : در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز :

1- دانش آموزان با انواع خاک آشنا شوند .

2- دانش آموز به اهمیت خاک در زندگی پی ببرند و به عنوان یک ثروت ارزشمند از آن نگهداری کند .

3- دانش آموزان چند مورد از استفاده های خاک را بیان کنند .

4- دانش آموزان با مشاهده خاک تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را بیان کنند .

5- دانش آموز با استفاده از خاک گل درست کنند و با آن ظروف سفالی درست کنند .

6- دانش آموز نکات بهداشتی را در حین انجام فعالیت ها رعایت کند .

7- دانش آموز با انجام فعالیت ها یادگیری یاد بگیرد که آب از بعضی از خاک ها زودتر عبور می کند .

8- یافته ها و اطلاعات خود درباره خاک را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد .

9- با انجام فعالیت های یادگیری به قدرت و عظمت خداوند پی ببرد و به آن علاقه نشان دهد .

مفاهیم درس :

خاک یکی از نعمت های خداوند است – خاک ها متفاوتند – آب از کدام خاک زودتر عبور می کند – خاک استفاده ی زیادی برای ما دارد – با خاک کار عملی انجام دهند.

روش تدریس :

پرسش و پاسخ – گردش علمی – ایفای نقش (در نقش بنا یا سفالگر)

ابزار ، وسایل ، مواد رسانه :

تصاویر مختلفی از انواع خاک – انواع خاک – ظروف سفالی – فیلم آموزشی – کتاب درسی

 

فعالیت یادگیری :

1- در ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و به حیاط می بریم و سپس از آن ها می خواهیم به انواع خاک هایی که آورده اند با دقت نگاه کنند .

2- از دانش آموز می خواهیم تفاوت ها و شباهت های انواع خاک را در گروه مورد بحث قرار دهند و نماینده هر گروه خلاصه ی بحث را در کلاس ارائه کند .

3- دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و با در اختیار گذاشتن بیلچه از آن ها می خواهیم خاک باغچه مدرسه را بکنند و هرچیزی را که مشاهده می کنند بیان کنند و مشاهدات خود را در دفترشان نقاشی کنند .

4- از دانش آموزان می خواهیم که چند لیوان که ته آن سوراخ باشد تهیه کنند و انواع خاک را در آن ها بریزند و به کلاس بیاورند ، به همه ی دانش آموزان به یک اندازه آب می دهیم و از آن ها می خواهیم روی خاک های درون لیوان بریزند و منتظر بمانند که از ته کدام لیوان آب می چکد ؟ و مشاهدات خود را در گروه مورد بحث قرار دهند و سپس برای کلاس ارائه کنند .

5- از دانش آموزان می خواهیم با توجه به تصاویر و وسایل سفالی که در کلاس آورده اند اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند .

6- از دانش آموز خواسته می شود به پرسش ایستگاه فکر توجه کنند و هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را در کلاس ارائه کنند .

7- ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایقی فیلم آموزشی (خاک) را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه کنند و به پرسش ها پاسخ دهند .

8- هر دانش آموز با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی ارتباط بین انسان و خاک در زندگی روزمره اطلاعات جمع آوری کنند و به دیگران ارائه نمایند (مشاغلی که از خاک در آن استفاده شده توضیح دهد )

9- انجام ارزشیابی (بر اساس ثبت سیاهه ی رفتار و آزمون عملکردی در پایان)

فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه

-      به مدت یک هفته فرصت دارند تا تصاویری از اماکنی که در ساخت آن از خاک استفاده شده جمع آوری کنند و برای تشکیل نمایشگاه در مدرسه روی کاغذ بچسبانند و به کلاس بیاورند .

-      با گل رس  وسایل سفالی درست کنند و در کلاس نمایشگاه درست کنند .

 

نام درس : خانه خاکی ما

 

نشانگر هدف های آموزش

گروه یادگیری

 

1

 

 

 

 

دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب (مشاهده عینی خاک که به کلاس آورده بودند و یا از نمایش فیلم خاک) اطلاعات جمع آوری می کنند و انواع خاک ها را تشخیص می دهند (هدف مهارت مشاهده و دانش)

 

دانش آموز حاصل مشاهدات و نظرات خود را درباره تفاوت های خاک را برای هم کلاسی های خود بیان کند .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم)

 

دانش آموز انواع استفاده از خاک را بداند و موارد استفاده ی آن را برای هم کلاسی های خود بیان کند و بتواند موارد استفاده آن را در مشاغل مختلف برای دوستان خود نمایش دهد .

(هدف : مهارت برقراری ارتباط ، دانش یا علم و عمل)

 

دانش آموز برای حل مساله ی بیان شده در ایستگاه فکر ، فکر می کند و برای آن دلیل ارائه می دهد .

(هدف : مهارت تفکر ، مهارت های زندگی و اخلاق)

 

دانش آموز نسبت به تنوع خاک و موارد استفاده ی آن از خود کنجکاوی نشان می دهد .

(هدف : نگرش)

 

دانش آموز احساس خود را از عظمت و خلقت در انواع خاک بیان می کند در قالب پرسش از علم و یا بیان نظرات

(هدف : نگرش و شایستگی)

 

 

محمد

علی

رضا

××

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

×

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

 

 

××

 

 

 

××

 

 

 

××

-

 

 

 

×

 

 

 

+

 

 

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

×

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:40  توسط زهرا صریریان  | 

دنیای جانوران

نگین قوامی.عاطفه السادات تقوی.سمیه نادری

محور یادگیری(تم):دنیای جانوران

هدف کلی:آشنایی فراگیران با جانوران به عنوان موجودی زنده وتقویت روحیه تفکروتعقل و....در جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات آنها(نوع تغذیه.شکار.شکل دندان.دیدن دویدن و.....)

اهداف اموزشی:در فرایند آموزش این درس هر دانش اموز:

1.دربارهی جانور انتخابی خود به همکلاسی های خود گزارش می دهد.

2.یافته های خود دربارهی غذا خوردن جانور.نحوه ی به دست اوردن غذا........را به دیگر

 دانش اموزان ارائه نماید.

3.با انجام فعالیت های یادگیری (مقایسه غذای جانوران.چگونگی شکار.....)دربارهی جانوران به قدرت وعظمت خلقت پی ببرد وبه ان علاقه نشان دهد.

مفاهیم درس:جانور تغذیه میکند.

روش تدریس:پرسش وپاسخ .....

ابزار ووسایل:تصاویر مختلفی از انواع جانوران.فیلم اموزشی.کتاب درسی.....

فعالیت های یادگیری:انجام امور مقدماتی برای شروع کلاس واوردن تصاویر یک پرنده یا جانور دیگر

ارائه درس:

از دانش اموزان می خواهیم به تصویر کتاب توجه کنند و هر کدام ان چه را که درباره ی ان درک کرده اند به دیگران بگویند

و یا به هر گروه تصویری که از جلسه قبل به انها داده شده بود می خواهیم نتیجه تحقیق خود را برای دوستانش بیان کنند.اطلاعات جمع شده انها باید درباره ی نوع غذای جانور.چگونگی شکارو.....باشد.

فعالیت های یادگیری در خارج از کلاس:

به مدت یک هفته فرصت دارید تا تصاویری از جانوران که غذای یکسانی دارند را بچسبانند ویا نقاشی کنند و به کلاس بیاورند.

ارزشیابی فرایند اموزشی:

ردیف

هدف ها و انتظارات معلم در فرایند اموزش

محمد

علی

رضا

1

دانش اموزان با مشاهده تصاویر نوع غذای جانور را مشخص کنند

 

 

 

2

حاصل مشاهدات خود را به همکلاسی های ارائه میکند

 

 

 

3

دانش اموزان نحوه ی به دست اوردن غذای جانور را مشخص کنند

 

 

 

4

با اعضای گروه همکاری میکند

 

 

 

 

ازمون عملکردی:بچه های عزیزم به تصاویر با دقت نگاه کن.

جانورانی را که گیاه خوار هستند سبز

وجانورانی که گوشتخوار هستند را قرمز کن.

قورباغه                                لاک پشت                                 جغد

              

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:18  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس ریاضی تم 20

 

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی (تم 20 عاشورا یا تاسوعا)

 

خود

خلق

خلقت

خدا

تفکر و تعقل

شمردن دسته های 5 تایی و ده تایی و نوشتن آن در جدول – اضافه کردن دسته های ده تایی  به اعداد  دسته بندی کردن اشیاء در زندگی روزمره – درک ارتباط اعدادو ترتیب آنها به صورت دسته ای – داستان سازی در مورد دسته ها و اعداد داخل آن ها

یافتن رابطه با افراد و تعداد وسایل بیان افکار به کمک مفاهیم ریاضی

اندیشیدن در مورد چینش افراد و وسایل در انجام مراسم های مذهبی گروه بندی افراد و وسایل در مراسم

اندیشیدن درباره ی نعمت های خدا و بررسی نظم اشکال هندسی و به پی بردن به دانایی خدا از طریق شمارش دسته ها

ایمان

ریاضیات عاملی جهت آشنایی با ارزشمندی تفکر و تعقل و بیان اینکه ریاضیات عاملی برای انجام مراسم مذهبی و همدلی کردن با افراد با ایمان

 

استفاده از مفاهیم اعداد برقراری ارتباط با افراد جامعه

علاقه به گروه بندی نعمت های موجود در مراسم ها – بحث در مورد درست استفاده کردن از نعمت ها

باور به نقش ریاضیات (شمارش-دسته بندی- روابط)

در آفرینش هستی

علم

شناخت دسته های ده تایی و 5 تایی – شمارش اعداد بیشتر از 20 – شمارش معکوس   اعداد  آشنای با جدول ارزش مکانی –آشنایی با مراحل وضو و رعایت ترتیب آن – بکار بردن اعداد دو رقمی بیشتر از ده در مسائل

دانستن رابطه بین شمارش ده تایی و 5 تایی در انجام مراسم ها بیان تعداد بصورت دسته های ده تایی و 5 تایی

بیان شمارش وسایل پذیرایی بصورت دسته بندی

شمارش افراد و نعمت های موجود به صورت دسته های 5 تایی و ده تایی

آشنایی و شمارش نعمت های خدا در تصویر طبیعت

عمل

رشد قوه بیان و توصیف مراسم عزاداری – رشد ادراک کلامی در بیان خاطرات از مراسم عزاداری

کار با دست مثل پذیرایی – زنجیر زدن – پرچم گرفتن – سینه زنی 

شمارش افراد و وسایل پذیرایی در برگذاری مراسم ها

رسم یک نقاشی از مراسم عزاداری در محل خودشان

بیان احساس خودشان از شمارش بصورت گروهی و درک رابطه پدیده ها

شرکت در مراسم عزاداری و پی بردن به هدف اصلی عزاداری که همان قدرت خداست

اخلاق

شمارش چند کار خوب مراسم عزاداری – شمارش چند صفت خوب ازمامان  یا افراد با ایمان

مهارت گوش کردن صحبت های مداح و نوحه سرایان مهارت توجه به نوشته های پرچم

شمارش افراد شرکت کننده در مراسم جهت پذیرایی شمارش چند نمونه کار به منظور بهتر اجرا کردن مراسم

پی بردن به عدالت خواهی وحق طلبی امام حسین – علاقه به شرکت در مراسم – انجام فعالیّت در حد توان خود

 

(1)

نام درس :تم 20     شماره صفحه 136

اهداف آموزشی :شمارش اعداد از 20 تا 99 – برقراری ارتباط کلامی – به کار گیری مفهوم  شمارش در محیط پیرامون

اهداف مهارتی: جدا کردن دسته های دهتایی – کشیدن جدول ارزش مکانی – قرار دادن اعداد در جدول و خارج کردن از جدول

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط آموزش

  ارزشیابی

زمان

از بچه ها می خواهیم  با استفاده از دسته های ده تایی و یکی و استفاده از ((چینه و اشیاء دیگر))

عددی که مشخص  می کنیم مثال 84رابه ما نشان بدهند –

 

سپس در دفتر را روی تابلو جدول ارزش مکانی را بکشد و اعداد مربوط را در آن قرار دهد و سپس عدد را از جدول خارج کند .

 

به تصویر تم برگشته و پرسش هایی با هدف شمارش مطرح می کنیم

به  صفحه 136 کتاب برگشته و از بچه ها می خواهیم تمرین های این صفحه را انجام دهند

تکلیف           چند چیز که در طبیعت از عدد 20 بیشتر است بشمارند و عدد های مربوط را در جدول ارزش مکانی بگذارند

 

پرسش و پاسخ کار گروهی

چینه ها بسته های ده تایی و یکی

کتاب – تابلو –تصویر تم 20

کلاس

منزل

طبیعت

شمارش اعداد کمتر از 20 بصورت معکوس شمارش اعداد بیشتر از 20 بصورت ده تا ده تا

 

ارزشیابی عملکردی  :

دادن عددی مثل 48 به دانش آموزان که برای آن شکل درست کنند یا بکشند

 

 

 

 

 

(2)

نام درس:تم 20        شماره صفحه 137

اهداف آموزشی :شمردن شکل های هر دسته و نوشتن عدد مربوط به آن قرار دادن عدد در جدول  خارج کردن عدد از جدول     مهارتی : صحبت کردن و بیان عدد

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط آموزشی

ارزشیابی

از دانش آموزا ن می خواهیم از کیسه حساب خود نخود یا لوبیا بیرون آورده و آنهارا دسته بندی کرده و بشمارند

 سپس در دفتر خود جدول بکشند و عدد مربوط به آن را در جدول قرار دهند

 سپس عدد را به بیرون از جدول انتقال دهند و بخوانند و بیان کنند

 

دانش آموزان را پای تابلو آورده و شکل می کشیم می خواهیم که دسته بندی کنند و عدد مربوط را در جدول قرار دهند.

به کتاب برگردند و تکالیف کتاب را انجام دهند 

پرسش و پاسخ کار گروهی

بسته های یکی و ده تایی نخود و لوبیا کتاب دفتر

تابلو

کلاس

 

منزل

شمردن آدم ها و یااشیاء وچیز هایی که بیشتر از 20 تا باشد

 

(3)

نام درس:تم 20       صفحه ی 138

اهداف آموزشی  : شمردن 5 تا 5تا بصورت مستقیم و بر عکس ،مهارت کشیدن شکل بصورت قرینه

اهداف مهارتی :شمردن چوب خط ها و نوشتن عدد مربوط 2- مهارت در تکمیل شکل 3- خواندن ساعت

فعالیّت های یاد دهی ویادگیری

روش تدریس

رسانه ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

از دانش آموزان میخواهیم با استفاده از اشیاء کیسه ریاضی بسته های پنج تایی درست کنند .

 

عدد هایی می دهیم مثل 25 ،30، که شکل آن را بصورت 5تا 5تا بکشد.

شکل هایی را که از قبل آماده کردیم روی مقوای شطرنجی در اختیار شان قرار می دهیم تا نیمه دیگر آن را کامل کنند .

 

سپس کتاب ها را باز کرده و از آنها می خواهیم تمرینات را انجام دهند

 

کار گروهی

پرسش و پاسخ

کیسه ی ریاضی

چینه ها

کتاب

کلاس

 

قبل از آغاز درس جدید از آنها می خواهیم از 5 تا 40 را 5 تا 5تا به طور مستقیم یا معکوس بشمارد.

 

نیمه دیگر شکل را تکمیل کند (عملکردی)

 

به صفحه اوّل تم برگشته و تعداد لیوان ها افرادی که پرچم دارند .افراد سینه زن را بگویید بدون شمارش

 

 

(4)

نام درس:تم  20        صفحه 139

اهداف آموزشی :1- تقویت مهارت دانش آموزان استفاده از خط کش  2-به کارگیری قرینه تقارن در محیط پیرامون 3- مهارت در انجام وضو 4- شنوایی به کلامی 5- مهارت توجه به ترتیت کارها و شماره گذاری آنها مهارت در بالا رفتن حس شنوایی و تبدیل توانایی

فعالیت های یاد دهی – یادگیری

روش تدریس

 

رسانه

ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

ابتدا شکلی که نیمه ای از آن را کشیده ایم در اختیارشان قرار می دهیم تا بوسیله خط نیمه دیگر را کامل کنند.

از آنها می خواهیم چند نقطه روی کاغذ در نظر بگیرند و با خط کش به هم وصل کنند .

روی تابلو شکلی می کشیم نقاطی روی آن و یا اطراف ان در نظر می گیریم تا با خط کش توسط یکی دو فراگیر به هم وصل شوند

مراحل وضو گرفتن را ازطریق فیلم (سی دی ) یا  بصورت عملی در جلو کلاس انجام می دهیم و توجه بچه ها را به ترتیب انجام مراحل جلب می کنیم .

حال به کتاب بر می گردیم تا تمرینات را حل کنند .

مکاشفه

پرسش و پاسخ

خط کش

سی دی

مقوای شطرنجی کتاب

 کلاس

عملکردی

 

 

 

عملکردئ

 

پایانی

 

(5)

نام درس: مسئله حل کن   تم 20  صفحه 140

اهداف آموزشی :1- پیدا کردن حاصل جمع ها به صورت ذهنی 2- رسم شکل برای حل مسئله 3- شمارش اعداد بصورت ده تا ده تا 5 تا 5تا 4- شمارش معکوس اعداد 5- نوشتن جواب یک عبارت جمع بصورت ذهنی  یا رسم شکل 6- بیان و توضیح مسائل بصورت کلامی

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

ابزار گویی

محیط آموزشی

ارزشیابی

ابتدا با بسته های ده تایی و 5 تایی شروع می کنیم از آنهامی خواهیم  سه تا ده تایی و یک 5 تایی را روی میز بذزارند و عدد آن را بگویند یا چند مورد دیگر .

عددی مثل 45 را می دهیم و از بچه ها می خواهیم برای آن شکل با دسته های 5 تایی درست کنند .

بعد یک بار از آنها می خواهیم که یک دسته را بردارند و یا یک دسته به ان اضافه کنند و عدد آن را بگویند.

 همان کار را  در دفتر با کشیدن چوب خط و دسته های 5 تایی اعداد امتحان می کنیم .

چند مسئله روی تابلو نوشته و از آن ها می خواهیم بخوانند و آن را توضیح بدهند و بعد برای آن شکل بکشند .

به کتاب مراجعه می کنیم و تمرین ها را با کمک بچه ها حل می کنیم

کار گروهی پرسش و پاسخ

مکاشفه ای

داستان گویی

چینه ها

دسته های ده تایی و 5 تایی کتاب

کلاس

حیاط مدرسه

عملکردی:

بدست اوردن چند عبارت جمع –شمارش

معکوس عدد 70بصورت 5 تا 5تا

 

-شمارش صحیح عدد 5 تا 40

 

-حل مسئله با استفاده از شکل یا بصورت ذهنی

 

(6)

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:5  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس علوم

نمونه طراحی آموزش پایه اول

محور یادگیری (تم5):دنیای گیاهان

هدف کلی :آشنایی فراگیران با گیاهان به عنوان موجودی زنده

2-تقویت روحیه تفکر ،تعقل و کنجکاوی در جمع آوری اطلاعات درباره مشخصات گیاهان (رشد گیاهان ،فواید گیاهان ،بخش های گیاهان )

3- انتقال اطلاعات به همکلاسی  برای رسیدن به شایستگی

اهداف آموزشی :در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز :

1-   باتوجه و مشاهده ی گیاهان درپارک ،باغ و...اطلاعتی در مورد گیاهان جمع آوری کنند.

2-   با انتخاب یک گیاه و مشاهده ی آن ،تصویر گیاه رابکشد.

3-   درباره گیاهان انتخابی خود با همکلاسی خود صحبت کند.

4-   در مورد گیاهان مختلف تحقیق کند و یافته های تحقیق را در کلاس بیان کنند.

5-   ریشه های مختلف گیاهان را به کلاس آورده و مشاهده کنند.

6-   تفاوت بین ریشه ها را برای دوستان خود بیان کنند. 

7-   انواع ریشه ها رابه دو گروه خوراکی و غیره خوراکی طبقه بندی کنند.

8-   مراحل رشد یک گیاه را نقاشی کنند (با توجه به گیاهی که در گلدان کاشته اند ).

9-   یک گیاه کامل به کلاس آورده و قسمت های مختلف آن را نشان دهید.

10-فواید گیاهان را برای دوستان خود بیان کنند.

11- راه های حفاظت از گیاه را بشمارند.

12- رابطه بین زندگی گیاهان و جانوران را بیان کنند.

13- با انجام فعالیت های یادگیری در باره ی گیاهان به قدرت خداوند پی بردند.

مفاهیم درس:گیاهان گوناگونند. گیاهان قسمت های مختلفی دارند . گیاهان رشدمی کنند. گیاهان بخش های خوراکی دارند . گیاهان تغییر میکنند .گیاهان فایده های بسیاری برای ما و جانوران دارند. روش تدریس( راهبرد ها) گردش علمی – پرسش و پاسخ – پروژه (کاشت گیاه –ایفای نقشه)                             

1)

ابزار و وسایل ،مواد،رسانه،تصاویر مختلفی از انواع گیاهان ،آوردن گیاهان واقعی به کلاس ،فیلم اموزشی و کتاب درسی.

 

فعالیت های یادگیری

انجام امور مقدماتی رفتن به پارک یا باغ یا باغچه مدرسه و مشاهده ی گیاهان و تصاویر آنها و معرفی آن .

ارائه درس :

1-از دانش آموزان خواسته میشود که به گیاهان داخل پارک خود دقت کنند آنها را مشاهده کنند و آنچه را درباره آن درک کرده اند و به دیگران بگویند .

2- دانش آموزان خواسته میشود که یکی از گیاهان را انتخاب کنند و تصویر ان را نقاشی کنند

3-بعد از گروه شدن ،هر کدام در مورد گیاه انتخابی خود با دوستان صحبت کند وگیاه خود را معرفی کند

4- از دانش آموزان خواسته میشود که از گیاهانی که به کلاس آورده اند یکی را انتخاب کرده و قسمت های مختلف آن را نشان دهد .

5- دانه هایی را به کلاس آورده اند در گلدان بکارند و راجع به مراقبت از آن توضیح دهد

6-دانش آموزان مواد غذایی را که به کلاس آورده اند در دودسته گیاهی وغیر گیاهی تقسیم کنند

7-دانش آموزان در گروه چند فایده از گیاهان در زندگی روزمره را برای هم بگویند

8- پس از دیدن فیلم آموزشی به پرسش های معلم پاسخ بدهند

9- دانش آموزان با مشاهده تصاویر کتاب ارتباط بین انسان ،گیاه ،جانوران را در زندگی روزمره پیدا کنند

10 –دانش آموزان خاطره خوشایند خود را در مورد گیاهان برای همکلاسی ها تعریف کنند

11-در مورد دنیای گیاهان و عجایب آنها احساس خود را در مورد قدرت خدا بیان کنند

12-انجام ارزشیابی بر اساس چک لیست و آزمون عملکردی

(2)

در پایان فعالیت های یادگیری در خارج کلاس و مدرسه :

1-به آنها فرصت می دهیم در مورد انواع گیاهان اطلاعاتی کسب کنند وبرای دوستان خود بازگو کنند

 

2-مراحل کاشت و رشد گیاه را مشاهده و نقاشی کنند و به کلاس بیاورند

 

3-نام گیاهان معروف محل زندگی خود  را از بزرگتر ها بپرسد و به اطلاع بقیه برساند

 

ارزشیابی فرایند یادگیری

(ارزشیابی توضیحی – مهارت یادگیری )

 

هدفها و حدود انتظارات معلم در فرایند آموزش

زهرا

فاطمه

مریم

1

دانش آموزان با مشاهده گیاهان یکی از آنها را نقاشی کند

 

 

 

2

در ممورد مشاهدات خود در کلاس صحبت کند

 

 

 

 

3

دانش آموز مراحل کاشت و رشد گیاه را در گروه توضیح دهد

 

 

 

4

دانش آموز نسبت به تنوع گیاهان و دلایل آن از خود کنجکاوی نشان دهد

 

 

 

5

دانش آموز احساس خود را در مورد خلقت گیاهان بیان کند

 

 

 

6

دانش آموز درمورد قسمت های مختلف گیاه در کلاس بحث کند

 

 

 

7

دانش آموز در مورد فواید گیاهان توضیحاتی ارائه دهد

 

 

 

(3)

آزمون عملکردی:

 

تصاویر راببرید و هر کدام را در جای مناسب خود بچسبانید تا یک گیاه کامل بدست آورید .

 

ریشه ها را قیچی کنید و در جای مناسب خود قرار دهید .

 

 

                 

                  خوراکی                                                 غیر خوراکی

 

(4)          

نمونه ای از فهرست ارزشیابی (چک لیست )علوم تجربی کلاس اول

عنوان درس :دنیای گیاهان                    موضوع  :گیاهان قسمت های مختلفی دارند

حدود انتظارات

 

اسامی دانش آموزان گروه

   1-دانش آموز گیاهان پارک را به دقت مشاهده کند و درباره قسمت های مختلف گیاه

اطلاعاتی جمع آوری می کند (مشاهده و دانش)

 

2-دانش آموز مشا هدات خود را روی کاغذ نقاشی می کند و برای همکلاسی هایش بیان می کند (هدف بر قراری ارتباط و دانش )

 

3-دانش آموز گیاه را به کلاس آورد ،و قسمت های مختلف آن را برای همکلاسی هایش توضیح می دهد (هدف برقراری ارتباط دانش و عمل )

 

 4-دانش آموز در مورد تفاوت ها و شباهت های برگ  های جمع آوری شده فکر می کند و برای آنها دلیل می آورد .(هدف تفکر تجربه و تحلیل )

 

5-دانش آموز نسبت به تنوع گیا هان و دلایل وجود آنها از خود کنجکاوی نشان می دهد (نگرش)

 

6-دانش آموز احساس خود را در مورد ریشه ، ساقه و برگ های گیا هان بیان می کند (نگرش و شایستگی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:1  توسط زهرا صریریان  | 

بنام خالق زیبایی ها

برای مشاهده مطالب به موضوعات وب مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 12:50  توسط زهرا صریریان  | 

تم ۹

برای مشاهده تم ۹ صفحات ۶۲و۶۳  اینجا کلیک کنید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 9:54  توسط زهرا صریریان  | 

نمونه سوال ریاضی

نمونه سوال ریاضی دبستان استاد شهریار:


برای دانلود نمونه سوال اینجا کلیک نمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:19  توسط زهرا صریریان  | 

راهنمای تدریس کتاب ریاضی 2 صفحه 34 تا 63

برای دانلود کتاب راهنمای تدریس کتاب ریاضی 2 صفحه 34 تا 63 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


برای داناود اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:8  توسط زهرا صریریان  | 

کتاب راهنمای تدریس ریاضی 1

با سلام

کتاب راهنمای تدریس ریاضی یک برای استفاده همکاران محترم بر روی وبلاگ قرار گرفت. همکاران عزیز می توانند این کتاب را از لینک زیر دریافت نمایند:


برای دریافت کتاب اینجا کلیک نمایید.


توجه : کتاب به صورت pdf می باشد در نتیجه برای نمایش آن باید بر روی سیستم شما نرم افزار adobe reader نصب باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:4  توسط زهرا صریریان  |